Συμμετέχω

#dramarestart

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

Πιστεύουμε στο ρόλο του ενεργού δημότη

Καινοτόμος διαδικασία κατάθεσης ιδεών για το Δήμο Δράμας

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί!

Παρόλα αυτά όποιος επιθυμεί μπορεί να υποβάλει πρόταση, η οποία θα μελετηθεί σε δεύτερο χρόνο.

Η παράταξή μας εγκαινιάζει τον συμμετοχικό, προεκλογικό σχεδιασμό προσκαλώντας όλους τους πολίτες του Δήμου Δράμας, τους επαγγελματικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς και διάφορους συλλόγους και Ομάδες πολιτών και Συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δρουν στον τόπο μας, να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Απλές προτάσεις για την καθημερινή ζωή στη πόλη και την κάθε γειτονιά της, για τα δημοτικά μας διαμερίσματα, αλλά και προτάσεις για μεγάλα έργα και δράσεις, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με σκοπό την ενεργοποίηση των πολιτών και την ανάδειξη όχι μόνο των προβλημάτων του δήμου μας, αλλά και όλων των ιδανικών και εφικτών λύσεων τους.

Ως αυριανή Δημοτική Αρχή πιστεύουμε ακράδαντα στη δύναμη της συμμετοχής του πολίτη στην τοπική διακυβέρνηση. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη, άμεσα, μέσα από τις διάφορες πολιτικές και προτάσεις που θα αναπτύξουμε το επόμενο διάστημα της προεκλογικής περιόδου για τις δημοτικές εκλογές του 2023.

Επιδιώκουμε, λοιπόν, την ενεργοποίηση των συνδημοτών μας, με την πεποίθηση ότι υπάρχει πληθώρα ιδεών και προτάσεων. Γιατί ο ενεργός δημότης είναι ο υπεύθυνος δημότης, που είναι ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία.

Ο ενεργός πολίτης, πέραν της ψήφου του, για να παραμείνει ουσιαστικά ενεργός θα πρέπει να μετέχει στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς του, στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή του μέσα στο δήμο, αλλά συγχρόνως και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, δηλαδή των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από την εκάστοτε δημοτική αρχή.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον Δήμο μας, με ενδεικτικά αναφερόμενα θεματικά πεδία τα ακόλουθα:

(με αλφαβητική σειρά)

Αγροτικός & κτηνοτροφικός τομέας

Αειφορική διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων

(Πράσινη ανάπτυξη, υδάτινοι πόροι, δάση, πάρκα, εκμετάλλευση φυσικών πόρων κ.ά.)

Απασχόληση & επιχειρηματικότητα

(Στήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, προγράμματα ανεργίας κ.ά.)

Δομημένο περιβάλλον

(Οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη, Κοινόχρηστοι χώροι, δημοτικά ακίνητα, κτιριακές υποδομές, βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, οδική ασφάλεια κ.ά.)

Έξυπνος δήμος – έξυπνη πόλη

(Οργάνωση υπηρεσιών, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κ.ά.)

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

(Ευπαθείς οικογένειες, ΚΑΠΗ, ΑΜΕΑ, κοινωνική φροντίδα, κοινωνικές υποδομές, κοινωνικά προγράμματα κ.ά.)

Κυκλική οικονομία & διαχείριση απορριμμάτων

(Καθαριότητα, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση των αποβλήτων κ.ά.)

Παιδεία & αθλητισμός

Πολιτισμός

Ποιότητα ζωής

(Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, ευχάριστη και άνετη διαβίωση, υγεία κ.ά.)

Τουρισμός

(Ορεινός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, εκδηλώσεις, τέχνες κ.ά.)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

Η κάθε πρόταση καλό θα ήταν να περιλαμβάνει μια όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή της πρότασης.

Όλες οι προτάσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κι αφού συζητηθούν, από τους υπεύθυνους της παράταξης μας, θα αξιολογούνται και θα διαμορφώνονται, ώστε να καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση τους στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
έως 15-05-2023

Πιστεύουμε στο ρόλο του ενεργού δημότη

#dramarestart

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ